upload/projects/

Kuglebane

1.

Tanker bag projektet

Da jeg google rundt på nettet for at se hvad der kunne være fedt at lave iht. 3D-print og laserskæring faldt jeg ret hurtigt over et hav af forskellige kuglebaner.

Som det aller første udarbejdede jeg en skitse af nogle af de elementer som jeg påtænker at have med som en del af min model, for at få en overblik over hvad jeg skulle lave.

Derudover forsøgte jeg også at skære en prototype på laserskæren i pap, således at jeg fik en ide om målene passede i forhold til kuglestørrelsen - og det passede heldigvis.2.

De første skæringer

Selve hjulet til at starte kuglebanen med er blevet tegnet færdigt inde i OnShape og jeg fik lavet en prøveskæring af det.

Derudover fik jeg fastsat hvordan banen skal holde oppe og hvordan selve “vejen” skal laves.

Jeg startede ud med at skære alle delene ud i pap, fordi der er langt mindre materiale for laseren at skulle igennem og derfor går det meget hurtigere sammenliget med at skære i træ, akryl osv. Og selvfølgelig også af økonomiske grunde. 3.

Tragt

Efter sparring og input fra medstuderende besluttede jeg mig for at ændre størrelsen på tragten, fordi dimensionerne på den og resten af banen ikke rigtig spillede sammen - den var alt for lille i forhold til resten af banen. Så den blev ca. 3 gange større.

Dog resulterede denne ændring i at det blev meget svære at få limet den fast til de "holdere" som jeg havde lavet for at skabe tragt-funktionen. Dette skyldtes at der var mange flere lag/baner som skulle placeres rigtig fra startet af når den blev limet. Set i bakspejlet skulle man nok havde lavet en form for skabelon til at holde den på plads (i den rigtige form) mens limen tørrede. For det var nærmest umuligt at lave i fri hånd.4.

Ændring på fald af kuglebane

Da jeg havde fået samlet hele banen fungerede den desværre ikke optimalt grundet det lave fald (1%) på banerne som jeg havde lavet. Tanken bag det forholdsvist lille fald var, at samlingerne mellem banerne ville blive plant. Samtidig ville et større fald ville resultere i at samlingerne mellem banerne ville blive mere synlige og sværere at samle - hvilket jeg selvfølgelig ville prøve at undgå.

Men eftersom at banen ikke virkede måtte jeg tegne alle "søjlerne" om inde i OnShape og ændre faldet inde i Assemblies til 3% - som jeg tænkte måtte være ok.5.

OnShape - Assemblies

Jeg har fået optegnet hele min model inde på OnShape, og fået samlet den inde i Assemblies. Det vakte ret mange problemer lige i starten - specielt med tandhjulet. Men jeg fik set en del videoer og fik det lige så stille til at virke. Samtidig var Assemblies også meget behjælpeligt at bruge da det var muligt at bygge hele kuglebanen op med fald og på den måde kunne jeg finde ud af hvilke højder "søjlerne" (som bærer banerne) skulle have. 6.

Fundament

Udformningen af selve "fundamentet" for kuglebanen spekulerede jeg en del over. Jeg søgte inspiration diverse steder og blev ret hurtigt klar over at det skulle være en let, men stadig stabil konstruktion. Derfor begyndte jeg at tegne længder med forskellige nedskæringer som passede i forhold til de længder som kom til at ligge på den anden led. 

Igen anvendte jeg Assemblies til at finde ud at hvor disse udskæringer skulle være - så da jeg fik skåret det hele passede det på en prik (og det var nok den eneste ting på hele projektet jeg ikke blev nødt til at lave om.  7.

Tandhjul

Eftersom at størrelsen på tragten blev gjort større og at faldet på banerne blev ændret fra 1% til 3% fald, stødte jeg ind i et problem i forhold til størrelsen på hjulet som skulle sætte hele kuglebanen i gang.

Den var nemlig blevet for lille i forhold til banens længde og det faldt banerene skulle ændres til. Derfor var jeg nødsaget til at ændre på størrelsen af hjulet og dermed også alle de omkringliggende parts såsom, det lille tandhjul og holderen til dem begge. Heldigvis kunne dette gøres forholdsvist let inde i OnShape fordi jeg havde tilføjet en "Custom Feature" der hed Spur Gear (som jeg havde set en video omkring. På den måde slipper man for at tegne hele tandhjulet selv, men man skal blot angive diameteren og antal "tænder" og så klare den nærmest resten.8.

Tandhjul part 2

Da jeg ændrede størrelsen på det store tandhjul, skulle jeg selvfølgelig også ændre på afstanden mellem de to tandhjul. Dette var heldigvis rimelig let fordi jeg havde lavet en regel inde i OnShape - om at når placeringen af tandhjulene ændrede sig, så tilpassede "holderen" sig også dertil.

Dog havde jeg problemer med at få sat de 3D-printedetandhjul fast på holderen fordi jeg havde glemt at hullet skulle tegnes med en tolerance for at det kunne passe. Og samtidig ville jeg ikke har at det skulle sidde stramt fast - det skulle nemlig kunne være let at dreje på hjulet. Så dem måtte jeg printe et par gange indtil det passede.

I samme omgang tegnede jeg et håndtag på tandhjulet så man kunne dreje direkte på det. Dertil printede jeg også 2 propper som skulle sidde for enden og sørge for at tandhjulene ikke faldt af.9.
Klik for at hente

Assemblies model

Her ses hele den færdige model i OnShape - Assemblies. 

Alle elementerne fra de forskellige Part Studios er samlet i Assemblies og man kan sågar dreje på tandhjulet og så drejer de begge, som det ville se ud i virkeligheden.10.

Færdigt projekt

Som prikken over I'et fik jeg printet det store tandhjul i akryl, som jeg synes gav kuglebanen et mere luftigt udtryk.

Det var en smule anderledes at skære i akryl sammenlignet med pap og træ. Det var vigtigt at selve pladen blev smurt ind i sulfo for at undgå en grim forbrændt overflade på akrylpladen og derudover skulle der gå 10 min efter at skæringen er færdig, før at låget til maskinen åbnes da der dannes en masse giftige dampe når der skæres i akryl.


Tip:

Start ud med at lave en skitse over hvilke elementer som skal være med i kuglebanen og hvordan selve banen skal forløbe. Sørg samtidig for at tegne nok hældning på banerne fra starten af så man undgår at skulle lave hele banen om. Det er et must at samle  i Assemblies da, kuglebanen har så mange elementer som er afhængige af hinanden og hvis man ændre på en ting ét sted - så påvirker det mange andre elemeter som man meget lettere opdager inde i assemblies. 

Bonus tip --> hvis du skal lave tandhjul så tilføj Spur Gear som er en Custom Feature inde i OnShape.