upload/projects/

Affalfssorteringsspande

1.
Jeg vil i denne log præsentere og beskrive hvordan jeg har lavet mit eksamensprojekt

2.

Da jeg skulle finde et problem at løse, valgte jeg at tage udgangspunkt i min egen dagligdag. Selv bor jeg i en lille lejlighed på 27 kvm. Og af den grund kan jeg godt lide at prøve at optimere mine omgivelser til en smartere hverdag. Desuden kan jeg godt lide at lave små ændringer der samtidig gør min hverdag en smule mere bæredygtig. Da vi fik et påbud om at vores projekt skulle indeholde genbrug faldt min umiddelbare tanke på affaldssortering, men da vi har et fint system derhjemme i køkkenet, tænkte jeg ikke mere over det. Indtil jeg sad på toilettet, hvor jeg igen kunne undre mig over hvor svært det kan være for *nogen* at smide den tomme toiletpapirsrulle i skraldespanden. Da jeg så gav mig til at smide den ud, kunne jeg se at i den lille skraldespand vi har stående, var der rigtig mange ruller i, som selvfølgelig også var blandet med andet hygiejneaffald. Jeg fik en snert af dårlig samvittighed (ligesom dem der ikke har smidt den tomme rulle ud, burde have haft) over at de ikke kom i spanden med papir og småt pap, det er lige så meget min egen skyld, og det skyldes udelukkende dovenskab. Så jeg fik ideen om at lave et sorteringssystem til badeværelset, så vi kan få genbrugt alt det der kan komme til det.3.

Min prototype skal være 3 forskellige spande, hvor man kan sortere almindeligt husholdningsaffald i den første, papir og småt pap i den anden, og metal, glas og hård plast i den tredje.

Som videreudvikling på modellen har jeg også tænkt at affaldssortering ikke kun skal være for de mest gængse mennesker, og derfor var min plan at sætte en sensor på en af spandene som derfor kunne få en lille højtaler til at fortælle hvilken type affald der skal i den pågældende spand. Desuden skal alle spandenes sider og ramme produceres i kraftige farver, så svagtseende som f.eks. folk med grøn stær også kan være med på sorteringsbølgen.

Affaldssystemet skal jo fungere på et toilet eller badeværelse, og derfor skal de udformes som værende rimelig små, da der ofte ikke er særlig meget plads der hvor man placerer sin skraldespand. Jeg forventer også, at når man har 3 skraldespande behøver de ikke at være lige så store, som hvis man havde en samlet.
Mine skraldespande skal derfor også kunne hænge på væggen.

4.

Da jeg gerne ville have mine skraldespande til at hænge på væggen, tænkte jeg at lave et system, så de kunne blive hægtet af og på. Jeg startede med at designe et system som på billede 1 og jeg 3D printede så nogle hulller, hvor jeg legede lidt med størrelserne. Dog fik jeg ideen til at gøre det simplere og mindre besværligt at lave, ved at gøre som på billede 3. Jeg var heldig at de passede i første hug, dog fandt jeg ud af at lægge dem på siden, for at undgå at få support på imellem åbningen, da det får dem til at glide dårligere ind i hinanden.5.
Hele holderen kommer til at se således ud, hvor den store plade skal hænge på væggen med skruehullerne og den anden del skal limes på en af stængerne

6.
Jeg begyndte at lave kuglerne og rammen til skraldespandene, dog skal der være 2 typer, hvor den ene slags spand skal kunne tages ud og tømmes, hvilket gælder for "papir og småt pap" og " metal, glas og hård plast", så man derfor slipper for at have pose i, og dermed spare på plastikken. Den anden type spand skal konstrueres så siderne sidder fast inden i stængerne, da der netop skal pose i, fordi det er til restaffald.

7.
Her er de 2 typer af spande

8.
Stængerne skulle, selv efter at være blevet testet, printes et par gange. Den grønne stang havde jeg printet lidt for lang til kanterne og for kort til rammen. De røde stænger, har ligesom de andre, også en lang og kort ende. Det fungerer selvfølgelig ikke, når siderne til kassen skal klikkes på, da det lavede en skævhed. Derfor blev jeg nødt til at printe nogle nye stænger, dog heldigvis kun til toppen, da det andet godt kunne gå.

9.
Da jeg første gang skulle teste siderne til 2 af kasserne, valgte jeg at skære dem ud i pap. Dog havde jeg ikke lige taget højde for størrelsen, da jeg eksporterede fra Onshape til Inkscape, så det blev en ommer

10.
Den næste kasse kom til gengæld op i naturlig størrelse og da jeg brugte "Laser Joints"-funktionen i Onshape, passede de egentlig rigtig fint

11.
Efter at have fået styr på kasserne til den gule og grønne spand, der skulle jeg have styr på stængerne som ikke passede til den røde spand. Det lykkedes mig som tidligere nævnt at gøre top-stængerne lige lange i hver side. Dog resulterede det i, at holderen der skulle sidde på væggen var for lang i forhold til stangen, så den skulle altså også printes om.

12.
Siderne til den røde kasse passe mirakuløst nok til stængerne. Jeg mistænker at det er fordi, at jeg har gjort hullerne lidt "fleksible" og dermed er det ikke lige så stort præcisionsarbejde som først antaget. Dog var låget lidt en udfording, da den selvfølgelig skulle ligne bunden, men hver side skulle være lidt længere, for at nå helt ud til kanten. Derfor blev jeg nødt til at skære låget 2 gange, før at det blev rigtig godt.

13.
Efter at kassen blev succesfuldt samlet, besluttede jeg mig for at prøve at få en af kasserne til at sige hvilken type affald der skal i spanden, da de jo henvender sig til blive og svagtseende. Jeg startede med at forsøge mig med en micro-bit, hvilket jeg havde arbejdet med før, dog havde jeg aldrig prøvet at lave sådan noget her før, så tingene forløb meget ligesom på billedet.

I hvert fald endte det med, at jeg gik over til at bruge en Arduino.

14.
Jeg havde ikke rigtigt prøvet at programmere med Arduino før, men efter en kort introduktion og en del vrede over hvordan man sætter ledninger sammen, fandt jeg 2 koder på internettet, hvor den ene programmerede sensoren og den anden programmerede den MP3-afspiller som jeg brugte. Jeg havde desuden en del besvær med at sætte biblioteker ind i Arduino programmet, men med en flink YouTube-guide, fandt jeg ud af det til sidst.

Da jeg så havde de 2 koder så skulle de til sidst kombineres. Sensorens kode var egentlig ligetil, men MP3-afspilleren havde en del flere kommandoer end jeg havde brug for, hvilket forvirrede mig en hel del. Men med lidt hjælp fra en ven, fandt jeg ud af det til sidst.

Den sidste del af, var at skrue op for lyden, da den i første omgang var meget lav.
Nedenstående er koden til Arduinoen

#include <Arduino.h>
#include <JQ6500_Serial.h>
#define trigPin 13
#define echoPin 12
// Create the mp3 module object. In this example we're using the Hardware Serial port, so:
// Arduino Pin RX is connected to TX of the JQ6500
// Arduino Pin TX is connected to one end of a  1k resistor,
// the other end of the 1k resistor is connected to RX of the JQ6500
// If your Arduino is 3v3 powered, you can omit the 1k series resistor
JQ6500_Serial mp3(Serial);

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  mp3.reset();
  mp3.setVolume(15);
  mp3.setLoopMode(MP3_LOOP_NONE);
pinMode(trigPin, OUTPUT);
pinMode(echoPin, INPUT);
 
}


void loop() {
  long duration, distance;
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
  distance = (duration/2) / 29.1;
 
  if (distance <= 10)
{
   MP3_STATUS_PLAYING ;
  mp3.setVolume(30);
mp3.playFileByIndexNumber(1);  
   delay(3000);  }
  //(mp3.getStatus() != MP3_STATUS_PLAYING)
//;  {
    
  }

15.
Følelsen efter at man har programmeret noget for første gang

16.
Da elektronikken er noget som er lånt og skal afleveres tilbage, har jeg ikke som sådan integreret det i selve spandene. Dog synes jeg ikke at det bare skulle ligge løst fremme, og derfor besluttede jeg mig for at lave en kasse. Den første kasse jeg lavede, der havde jeg på ingen måde taget højde for hvilken højde og side ledningen skulle ind i, hvilket jo resulterede i at jeg skulle tegne en ny kasse. Den næste kasse jeg skar, var en kopi af den første da man skal huske at opdatere siden og ikke kalde sine ting næsten det samme.17.
Her er så det sidste take på kassen, som kommer til at sidde lidt løst ovenpå låget.

18.
Til sidst har jeg sat folie på siderne med indikationer på hvad der skal i kasserne samt 3D printet en lille sjov form som håndtag til låget.

19.
Her er så det færdige produkt