upload/projects/

Papmakulator

1.
Papmakulator

Ide:
Fabrikation af en makulator der kan makulere pap
Makulatoren skal kunne knuse/komprimere/splitte pap ad, der skal være mulighed for at bruge håndsving hvis elmotor fejler.2.
Test efter tegning af klinge

Laserskæring af klinge i HDF = dårlig kvalitet af materialet
Laserskæring af klinge i birkefiner = OK

Dog er klingen for lille, så den skal tegnes større ( 12cm i diameter )

3.
Før test af tandhjul

Huldiameteren i tandhjulet var jeg usikker på om passede på en 10mm gevindstang, derfor test printede jeg en lille bøsning med samme huldiameter som tandhjulet for at minimere fejl i tandhjulsprint

Huldiameter = Passede perfekt på gevindstang
4.
Tegning og laserskæring af afstandsstykke

Afstandsstykket laves så der kan være mellemrum mellem tænderne på de 2 paralelle aksler med klinger på.

Afstandsstykket passede fint på akslen

5.
Tegning og placering af færdig tandhjul på akslen.

Tandhjulet tog noget tid at tegne da det var vigtigt at de 2 aksler med klinger havde den ønskede afstand mellem hinanden, for at klingerne overlapper hinanden og tandhjulene samtidig kom til at passe ind i hinanden.6.
Færdig tegning og print af tandhjul, de passer godt sammen i tænderne og huldiameteren passer fint over 10mm gevindstang

7.
Tegning og laser skæring af 2 midlertidige holdere,

Test/kollisionskontrol

Jeg lavede disse 2 midlertidige holdere for at kontrollere om akslerne og tandhjulene sad hvor de skulle. Det gjorde de (selvfølgelig). 

8.
Test af klinger/tændernes funktion og holdbarhed mod paptallerken

Her blev alt nuværende printet og laserskåret materiel samlet på de 2 midlertidige holdere

Klingerne holdte til det de skulle og fik knust paptallerkenen, dog var det meget stramt at dreje rundt manuelt med hænderne for at knuse den.
Det skyldtes dog også at det var svært at holde de 2 aksler paralelle, da holderne ikke var fastspændt

jeg fandt dog også ud af her at jeg skulle have 3 afstandsstykker mellem klingerne istedet for 2, da klingerne buede lidt og derfor ramte hinanden.

9.
Design af kasse

Kassen skal laves uden bund så det makulerede materiale kan komme ud, derudover skal der være plads til både aksler og motorbeslag.

Efter jeg havde testet klingerne i den midlertidige holder fandt jeg ud af det var ret praktisk hvis man fik lavet en anordning der gjorde det nemt at hive selve akslen ud af kassen.
så kassen er blevet designet med 2 aflange huller istedet for centrerede huller, på alle "aksel gennembrydninger" på nær fronten med montagebeslag

Fronten hvor motoren skulle placers kom ud som den mest indviklede del af kassen at fremstille og det tog et par forsøg før jeg fik frigangen til koblingen til at passe til motoren.10.
Samling og test af produkt 

Fronten til motorbeslaget passede tilsidst og der blev også tilføjet et hul til tænd og sluk knap

Kassen er samlet og klar til yderligere test

11.
Test af settup

1. Når der tændes for tænd knappen tænder maskinen og den kører rundt uden problemer. Den kan også slukke igen :)

2. Test med papir fungerede og den knuste papiret.

3. Test med pap ødelagede tandhjulet der sidder på motoren, dette blev udskiftet og afprøvet igen for at sikre det ikke kun var grundet et enkeltstående dårligt 3d printet tandhjul. Dog blev dette tandhjul også ødelagt da maskinen igen blev belastet med pap12.
Forstærkning af tandhjul v. motor

For at forstærke tandhjulet og undgå at det knækker, lavede jeg en bøsning i metal som skulle kunne optage det meste af belastningen og skåne selve tandhjulet.

13.
Dette krævede også design af et nyt tandhjul

14.
Bøsningen passede fint over tandhjulet og låste det så det ikke kunne rykke sig

15.
Test af papmakulator med ny bøsning

1. test med papir fungerede og den knuste papiret

2. ved test med pap begyndte tandhjulene på akslen at køre rundt.

16.
Tandhjulene ved akslen havde indtil nu kun siddet fastspændt at 2 møtrikker fra hver side, som dog ikke kunne spænde hårdt nok når makulatoren blev belastet med pap

For at undgå tandhjulene skulle køre med rundt borede jeg et hul i akslen og lavede 2 nye tandhjul med gennemgående huller, hvor i der er blevet sat en gennemgående bolt med møtrik på.

17.
Design af fastholde pind til motoren. Denne skal bruge når motoren enter er slået til eller slået fra.

Den virkede som den skulle.18.
Design af håndsving

Håndsvinget skal kunne virke når motoren er slået fra

Akslen er blevet slebet til en firkant som håndsvinget skal kunne gribe fat i.

Test af håndsving

1. Rotation - Håndsvinget kan uden problemer dreje klingerne rundt.

2. Belastning med papir, håndsvinget er ikke stærkt nok da "firkanten" i midten af håndsvinget blev rundet af kanterne på akslen
19.
Udvikling af håndsving

For at komme problemet til livs blev der sat 2 møtrikker på akslen, som blev spændt mod hinaden,

Det nye håndsving kan gribe fat ind over møtrikkerne

Test af håndsving

1. Rotation - Håndsvinget kan uden problemer dreje klingerne rundt.

2. Belastning med papir, håndsvinget kan bruges til at makulere papir

20.
For at give et bedre visuelt indblik i hvad der foregår inde i makulatoren, skar jeg fronten i akryl, 

Dette kan måske også hjælpe til at spotte svage punkter i opsætningen21.
Folieskæring af "sikkerhedsmærker" og navngivning af maskinen

Derudover blev der foretaget følgende test

Papmakulator test

1. Makulering af papir - Papiret bliver makuleret

2. Makulering af karton - Karton bliver makuleret

3. Makulering af pap - Klinger standser/ akslen glider rundt inde i klingerne

22.
Færdigt produkt

Papmakulatoren er nu klar til at blive afleveret til eksamen.
De sidste dele er blevet sat på og fastgjort og den er nu klar til den endelig demonstration.