Hvad er et Fablab?

FabLab er oprindelig et uddannelsesmæssigt produkt fra Center for Bits and Atoms på MIT (Masachusetts institute of Technology) bygget på forskningen i digital fabrikation og computer genereret design. Et FabLab er en teknisk prototype facilitet til læring og innovation: et sted til at eksperimentere, skabe, lærer, videns dele og opfinde. Et FabLab har kontakt til et globalt netværk af studerene, undervisere, teknikere, forskere, opfindere og innovatører – et vidensdelingsnetværk på tværs af 30 lande og 24 tids zoner. Fordi at alle FabLabs deler fælles værktøjer og processer, skaber konceptet et globalt netværk. Et tilgængeligt laboratorier til opfindelse og opdagelse.

Et FabLab er sammensat af udvalgte fabrikation- og elektronik værktøjer, understøttet af open-source software og programmer. På nuværende tidspunkt består et FabLab af en laserskære der kan lave 2D og 3D konstruktioner, en vinylskærer der kan skærer i kobberfolie til at lave f.eks. antenner og fleksible kredsløb, en høj præcisions CNC-fræser til at lave circuits boards og nøjagtige modeller og en samling af elektronikkomponenter og programmeringsværktøjer til at lave hurtige kredsløbs prototyper. Oprindeligt var FabLabs designet til at være et lokalt innovations- og prototypeværksted for lokale opfindere, men er nu i lige så højgrad blevet relevant for skoler til virkelighedsorienteret undervisning.

Brugere af FabLab lærer ved at skabe ting til enten dem selv eller andre. Ved at videns dele i skabelsen af nye produkter, opnår brugerne en dybere viden om maskinerne, materialerne, processer; skabelsen går over til at blive opfindelse og innovation.