Fabschool

eusocial

Fabschool. Højteknologiske innovationsforløb

Send dine elever skridtet videre fra gule post-its til prototyper

I Fablab Danmark, Næstved tilbyder projektet FabSchool innovationsforløb for uddannelsesinstitutioner i Region Sjælland – finansieret af EU’s Socialfond og Region Sjælland. Her kan gymnasieskoler, erhvervsskoler og –akademier m.fl. opleve hele innovationsprocessen fra ide til produkt eller koncept i et intensivt, fascinerende og højteknologisk workshopformat, hvor eleverne arbejder i teams og under vejledning af Fablab medarbejdere.

Forløbets opbygning

Et Fabschool forløb varer typisk en eller to dage og følger KIE modellen i sin opbygning:

Kreativ –> Innovativ –> Entreprenant

KIE modellen er udviklet af Irmelin Funch Jensen og Ebbe Kromann-Andersen og er en veletableret innovationsmodel til undervisningen på ungdoms- og videregående uddannelser. Se mere her: http://www.kie-modellen.dk. Efter ønske kan forløbet koncentrere sig om enkelte faser, hvis skolen eksempelvis har gennemført den kreative proces hjemmefra. Fablab har suppleret modellen med værktøjer til arbejdet med innovationsprocessen i det digitale, højteknologiske domæne.

Eleverne gennemgår således hele processen fra ide til at stå med den første prototype i hånden.

Maskinen i brug

Innovationsworkshoppen kan tage udgangspunkt i et specifikt fagområde, efter ønske fra deltagerskolen, eller anvende et af Fabschools standardtemaer.

Sidstnævnte giver mulighed for at sammenligne resultater og processer med tidligere deltagere i workshoppene. Alternativt kan Fabschool, grundet sit samarbejde med erhvervsfremmeaktøren Væksthus Sjælland levere virkelige erhvervscases som eleverne kan behandle.

Fabschool vil gå langt for at tilpasse formatet, så det kan indgå i allerede tilrettelagte undervisningsplaner og har gode erfaringer med en lang række fagspecifikke vinkler.

Deltagelse og materialer er betalt af projektet som er finansieret af Den Europæiske Socialfond og Region Sjælland. Aktiviteterne foregår i Fablab Danmarks innovationsværksted i Næstved eller på jeres skole.

Tidligere workshops, projekter og foredrag

Erhvervsøkonomi: Smykkedesigner for en dag. Historie: Fremstilling af læringsspil. Struktør: Fremstilling af CNC fræsede støbeforme. 10 klasse & 1.G: Fremstilling af CNC fræsede bæredygtige skolemøbler. Teknologi: Prototypeværksted. Billedkunst: Digital skulptur på laserskærer. AT-forløb: Model-coaching og workshop. Teknologi: Young Enterprise camp. Innovation: Generisk Innovationsproces. Design: Brug af rapid prototyping i produktudvikling.

Eksempel på workshop program

Kick-off

Præsentation af oplæg eller virksomhedscase, inddeling i grupper, introduktion til proces.

Kreativ proces

I den kreative proces skabes det idémæssige fundament for resten af workshoppen. Her udsætter eleverne oplægget for en intensiv kreativ behandling med fokus på stort idé-volumen, relations-skabelse i arbejdsgrupperne og flow. Resultatet er en stor idépulje.

Innv

I den innovative proces sorteres, behandles og videreudvikles ide-puljen fra den forudgående kreative proces. Her fokuseres på værdiskabelse og syntese og resultatet er konkrete oplæg til produkter eller koncepter formuleret som en kombination af skitser, tekst, video, moodboards, digitale 3D modeller mv.

Entreprenant proces

I den entreprenante proces anvendes Fablab’s digitale fremstillingsteknologi og elektroniske prototyping faciliteter til at fremstille alt fra virkelighedstro prototyper over funktionsmodeller til visualiseringer af produkt- og konceptoplæggene fra det innovative forløb. Resultatet er håndgribelige, personlige og realistiske læringsobjekter.

Præsentation

Forløbet afrundes med en gruppevis fremlæggelse af workshoppens resultater. Grupperne har undervejs videodokumenteret deres forløb, hvilket sammen med prototyper og en mundtlig fremlæggelse præsenteres på en 2-5 minutters produkt-pitch.