Kuffertmærk tegnet i Inkscape til brug i laserskærering.